ehelse og helseteknologi

Nederland

 

Arkitektur

Den nasjonale EPJ-infrastrukturen, AORTA, bygger på en arkitektur med en indexbasert (Health Information Exchange – HIE) hvor informasjonen kan ligge lagret desentralt. I tillegg til EPJ så inneholder AORTA et pasientsammendrag med informasjon om allergier, medisiner, fastlege, en samstemt medisinliste og en egenjournal (PHR). Prosjektet har vært omstridt og det eneste som finnes av nasjonale fellestjenester er pasientsammendrag og e-resept.

Sentrale myndigheter har konsentrert innsatsen om utvikling og spredning av standarder på frivillig basis. Det finnes derfor et stort antall ulike digitale løsninger for innbyggerne.

Helsedepartementet i Nederland har tatt initiativ til at rammeverket fra Continua skal legges til grunn for den nasjonale arkitekturen for velferdsteknologi. NICTIZ , det nederlandske kompetansesenteret for standardisering innenfor ehelse, inngikk allerede i 2010 en avtale med Continua om samarbeid med den hensikt å utvide bruken av Continua og harmonisering av standarder innen ehelse i Nederland. NICTIZ har et samarbeid med internasjonale standardiseringsorganisasjoner inkludert HL7, IHE, IHTSDO, PCHAlliance (Continua) og ISO/CEN. NICTIZ ert også nasjonalt senter for SNOMED CT.

Gjennom ulike prosjekter i EuroCas deltar 14 ulike nasjoner/standardiseringsorgansasjoner i Europa med å lage retningslinjer for økt interoperabilitet. Continua er sentralt i dette arbeidet.

 

EURO-CAS project:  The eHealth Interoperability Conformity Assessment Scheme for Europe (EURO-CAS) will between 2016 and 2018 develop the sustainable Conformity Assessment Scheme (CAS) for Europe, which will promote the adoption and take-up of interoperability testing of eHealth solutions against identified eHealth standards and profiles defined in the eHealth European Interoperability Framework (eEIF).  The project is led by IHE-Europe (BE) and coordinated by EIBIR (AT), and joined by fourteen national and regional government bodies, competence centres, and associations. The EURO-CAS project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 727028.  More information about the project can be found at www.euro-cas.eu.

 

Nederland har gjennomført en egen undersøkelse om ehelse og interoperabilitet i Europa. Denne rapporten vil bli tilgjengelig sommeren 2017.