ehelse og helseteknologi

TOGAF

TOGAF  beskriver arkitektur som ulike tiltak, avhengig av kontekstuell bruk: En formell beskrivelse av et system på komponentnivå for å styre implementering, struktur, sammenhenger, prinsippene og retningslinjene som over tid.