ehelse og helseteknologi

NCRP

NCRP er utarbeidet for å kunne bestille og dokumentere bruken av radiologiske og nukleærmedisinske tjenester, og skal benyttes for både polikliniske og innlagte pasienter. Kodeverket skal sikre entydig faglig dokumentasjon av all radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet til bruk for statistikk- og analyseformål, samt for styrings- og planleggingsformål.

NCRP består av drøyt 800 prosedyrekoder. Av disse representerer ca. 400 diagnostiske prosedyrer, ca. 340 radiologiske intervensjoner og ca. 80 nukleærmedisinske prosedyrer.

Én radiologisk prosedyre skal beskrives med én prosedyrekode, men den kan suppleres med en eller flere tilleggskoder for en utdypende beskrivelse av undersøkelsen/prosedyren.

Fra 1. januar 2012 har det vært obligatorisk å bruke dette kodeverket for å registrere og rapportere radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet, både for offentlige og private virksomheter.

For nærmere detaljer om bruk, se Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer NCRP 2015 og Kodeveiledning 2015.

Kodeverket publiseres i form av et Excel-ark.

NCRP-kodene benyttes også som aktivitetsgrunnlag for den polikliniske finansieringsordningen for radiologi, som omfatter nukleærmedisin.

Helsedirektoratet eier og forvalter det radiologiske og nukleærmedisinske kodeverket; NCRP. Kodeverket revideres årlig.