ehelse og helseteknologi

Nordisk referansearkitektur

 

De nordiske landene har valgt å gå for referansearkitekturen fra Continua. Continua ser ut til å peke seg ut som det eneste reelle alternativet med en økende oppslutning med stadig flere land som slutter seg til.

Det er et aktivt samarbeid mellom de nordiske landene for å få på plass en nordisk referansearkitektur for velferdsteknologi, bygd på Continua-rammeverket men tilpasset slik at løsningen og arkitekturen kan fungerer i de nordiske landene.

 

Formålet med en referansearkitektur innen velferdsteknologi er å danne rammen for utvikling av velferdsteknologiske tjenester.

Referansearkitekturen skal sørge for at samhandlingen fungerer gjennom behandlingsforløpet og at alle aktører skal ha tilgang til relevant informasjon.

Arkitekturen skal beskrive en overordnet logisk struktur og et felles begrepsapparat, hvordan Continua-rammeverket skal anvendes i Norge og hvilke komponenter som bør være nasjonale felleskomponenter. Den skal også gi rammer for leverandørenes produktutvikling og tilpasning til velferdsteknologiske prosjekter i offentlig regi. Arbeidet med en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi er sammenfallende med, men ikke begrenset av, de føringer som ligger i Continua.