ehelse og helseteknologi

ehelse og åpne plattformer

Ehelse og åpne plattformer

Vi må legge større vekt på at ehelse må baseres på åpne plattformer.

Åpne plattformer handler om å gjøre dataene tilgjengelige: Dataene skal kunne utveksles mellom aktørene (interoperable) og formater og utvekslinger må baseres på åpne internasjonale standarder og rammeverk.

Åpne plattformer innen ehelse handler om standarder og ikke om at kildekoden skal være åpen. Kjerneprinsippet på en åpen plattform er at tilgang til data og tjenester skjer via åpne APIer som tar imot og sender ifra seg data i et kjent, åpent, delbart og standardisert format. Definisjonenen på APIene må være slik at alle parter kan implementere løsningen og at vi unngår leverandørlåsingen.

Helse- og omsorgssektoren har store utfordringer med økende krav og kostnader. Ehelse kan forandre måten tjenestene gjøres på, men for å lykkes og få til den forandringen som er nødvendig så må vi åpne opp dataene for nye innovative løsninger. I stor grad blir dataene unødvendig låst inn i forretningsmodeller med proprietære leverandørlåste systemer og foreldede systemer.

Vi kommer til å måtte gjøre ting på andre måter. Endring krever innovasjon og historisk erfaring viser at innovasjon oftest kommer utenfra og ikke fra de store etablerte aktørene. Det var ikke Encyclopedia Britannica som utviklet Wikipedia, det var ikke bokhandlerne som utviklet Amazone, det var ikke bilindustrien som utviklet Tesla. Eksemplene er mange, men innen ehelse så har vi låst inn dataene i forretningsmodeller og proprietære formater slik at vi ikke har gitt særlige muligheter for innovasjon. En forklaring er at kompleksiteten innenfor helse med hensyn til tilgang og styring er en hindring, men dette er ikke forklaring god nok.

Applikasjoner kan være proprietære, men grensesnittene og tilgangen til data må være åpne. Helsevesenets aktører må bli enige om å stille de felles kravene som gir oss åpne plattformer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: