ehelse og helseteknologi

Doser, bakgrunnsstråling og risiko[1]

Sivert (sV) er mål for mengden ioniserende stråling som absorberes i kroppen. Se vedlegg med oversikt over strålemengder i Sivert sammenlignet med naturlig bakgrunnsstråling og risiko.

 

Stråledata

Mange fremgangsmåter utføres rutinemessig i medisinske diagnose medfører eksponering for stråling. I gjennomsnitt mottar en person 546 Sv per år fra medisinske prosedyrer. Dette gjennomsnittet verdi inkluderer ikke doser fra medisinsk behandling som stråleterapi, som normalt vil være flere hundre ganger høyere.

 

Noen mennesker får ingen dose fra medisinske prosedyrer, mens andre får mye høyere doser. Den totale dosen mottatt avhenger av antall og type prosedyrer. Noen kjente prosedyrer og de typiske doser mottatt er: dental X-ray (10 Sv); brystet X-ray (20 Sv); mammografi for å identifisere brystkreft (500 Sv); CT scan (5400 Sv); angiocardiogram å bestemme hjertefunksjon (6000 Sv).

 

Verdier for å kunne sammenligne stråledata fra ulike kilder.[2]

For this procedure: An adult’s approximate effective radiation dose is: Comparable to natural background radiation for: Estimated lifetime risk of fatal cancer from examination:
ABDOMINAL REGION:
Computed Tomography (CT)-Abdomen and Pelvis 10 mSv 3 years Low
Computed Tomography (CT)-Abdomen and Pelvis, repeated with and without contrast material 20 mSv 7 years Moderate
Computed Tomography (CT)-Colonography 10 mSv 3 years Low
Intravenous Pyelogram (IVP) 3 mSv 1 year Low
Radiography (X-ray)-Lower GI Tract 8 mSv 3 years Low
Radiography (X-ray)-Upper GI Tract 6 mSv 2 years Low
BONE:
Radiography (X-ray)-Spine 1.5 mSv 6 months Very Low
Radiography (X-ray)-Extremity 0.001 mSv 3 hours Negligible
CENTRAL NERVOUS SYSTEM:
Computed Tomography (CT)-Head 2 mSv 8 months Very Low
Computed Tomography (CT)-Head, repeated with and without contrast material 4 mSv 16 months Low
Computed Tomography (CT)-Spine 6 mSv 2 years Low
CHEST:
Computed Tomography (CT)-Chest 7 mSv 2 years Low
Computed Tomography (CT)-Lung Cancer Screening 1.5 mSv 6 months Very Low
Radiography-Chest 0.1 mSv 10 days Minimal
DENTAL:
Intraoral X-ray 0.005 mSv 1 day Negligible
HEART:
Coronary Computed Tomography Angiography (CTA) 12 mSv 4 years Low
Cardiac CT for Calcium Scoring 3 mSv 1 year Low
MEN’S IMAGING:
Bone Densitometry (DEXA) 0.001 mSv 3 hours Negligible
NUCLEAR MEDICINE:
Positron Emission Tomography – Computed Tomography (PET/CT) 25 mSv 8 years Moderate
WOMEN’S IMAGING:
Bone Densitometry (DEXA) 0.001 mSv 3 hours Negligible
Mammography 0.4 mSv 7 weeks Very Low

[1] Kilde: ACR – USA

[2] Hentet fra ACR