ehelse og helseteknologi

ISO 15704: Arkitektur

ISO 15704 beskriver arkitekturen som en grunnleggende tilkobling av komponenter i et system for at systemet kan fungerer.