ehelse og helseteknologi

Standardene innenfor Continua

Continua bygger på en rekke standarder inkluder IEEE 11073-serien, HL7 og FHIR m.fl.