ehelse og helseteknologi

1.1. Transaksjoner

Transaksjoner i IHE er utveksling av informasjon mellom aktører. Utvekslingen skjer ved hjelp av meldinger basert på etablerte standarder (som HL7). Hver transaksjon er definert med referanse til en spesifikk standard og detaljert tilleggsinformasjon, inkludert bruksområde. Dette er gjort for å spesifisere bedre og for å sikre en høyere grad av interoperabilitet mellom systemer.