ehelse og helseteknologi

1.1. IHE XDS

IHE-profilen XDS – Cross Enterprise Document Sharing beskriver hvordan helse- opplysninger  kan gjøres tilgjengelig for andre autoriserte brukere (eller pasienten selv).

XDS-profilen beskriver de fleste funksjoner for samhandling mellom institusjoner vedrørende tilgang til og utveksling av kliniske dokumenter samt etablering og vedlikehold av et dokumentregister som har oversikt over alle dokumenter i regionen.

1.2. IHE XDS systemskisse

[1]

1.3. IHE XDS brukt i forslaget til den nordiske referansarkitekturen

IHE XDS

IHE Cross Enterprise Document Sharing er en profil som muliggjør gjenfinning av objekter selv om de er lagret på ulike steder.  Informasjonen kan være lagret på fysisk ulike steder, men en sentral index-server holder rede på hvor informasjonen er.

XDS i Norge

 

Nasjonal indexserver

Norge har flere prosjekter som bruker IHE XDS. Helsedirektoratet har valgt XDS som standard og Helsedirektoratet har også etablert en egen nasjonal index-server med en lisensiering som vil gjøre det mulig for Strålevernet å bruke denne løsningen.

Det er flere IHE-profiler  som er aktuelle, bl.a.

 

IHE XDR

IHE Cross Enterprise Document Reliable Interface

 

IHE XDM

IHE Cross Enterprise Document Media Interchange

IHE og kode-mapping innenfor radiologi[1]

Internasjonalt er det et arbeid I gang for en kode-mapping mellom ulike systemer som er i bruk.

[1] White Paper rom IHE Radiology about Code Mapping between RadLex Lexicon and Playbook, IHE Radiology Scheduled Workflow, RSNA Report Templates, HL7 Clinical Document Architecture (CDA), IHE Radiation Exposure Monitoring (REM), IHE Teaching Files and Clinical Trials Export (TCE), and Cross-Enterprise Document Sharing (XDS/XDS-I)