ehelse og helseteknologi

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) er en ideell organisasjon som samler fagfolk innenfor elektronikk og elektroteknikk. IEEE har mer enn 360 000 medlemmer i 175 land.

IEEE er en ledende autoritet på en rekke tekniske områder, som blant annet datateknikk, biomedisin, telekommunikasjon, elektroteknikk og elkraftteknikk og romfarts- og forbrukselektronikk. IEEE er en av de ledende standard organisasjonene i verden. Data/overførings-teknologi har gjerne en IEEE-kode.

Gjennom en rekke tidsskrifter, konferanser og standarder publiserer IEEE 30% av litteraturen på verdensbasis innenfor feltene elektroteknikk, data- og reguleringsteknikk.