ehelse og helseteknologi

Connectatlon

Connectathlon er IHS samlinger for testing og sertifisering av teknisk funksjonalitet for produkter som bruker IHE-profiler i sine løsninger.