ehelse og helseteknologi

Hva må standardiseres?

Datainnsamling

Data som produseres hjemme hos innbyggeren


Deling av data

Data som deles videre med andre i helsevesenet


Lagring av data

Lagring for egen gjenfinning, uansett tid og sted