ehelse og helseteknologi

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten har hatt sitt eget prosjekt for digitalisering og meldingsutbredelse, Elin-t. I dette er det stilt et krav om at alle røntgenbilder i tannhelsetjenesten skal være i DICOM-format.

De fleste tannradiografiske prosedyrer anses å gi forholdsvis lav stråledose. Det kan være tilfeller hvor det gis doser som overstiger minimumsbehov. Det er bare et fåtall tannhelsesystemer som automatisk kan registrere dosen. Det er en økende etterspørsel etter strålingssikkerhet i odontologi. I USA har ADA Council on Scientific Affairs og Standards Committee on Dental informatikk satt i gang et arbeid for å utvikle bedre metoder for å registrere og rapportere doser. ADA støtter DICOM for å oppnå interoperabilitet inkludert dose rapportering. Det er foreslått et supplement til DICOM RDSR og en egen IHE profil for tannhelsen.

Kirurgiske prosyrer inklusive bruke av røntgen/CT bør underlegges de samme krav til innrapportering av aktivitet og dose via NPR som den ordinære helsetjenesten.