ehelse og helseteknologi

Interoperabilitet

Alle helsevesentes systemer må være interoperable med de øvrige eHelsesystemer i Norge.

 

Vi har mange spesialsystemer, f.eks. så bør Strålevernet være en integrert del av den nasjonale IKT-strategien slik at mulighetene for doseregistrering og rapportering blir enklest mulig.

 

Datamaskiner kan snakke sammen

Interoperabilitet defineres som den evne IT-systemer med tilhørende forretninsprosesser har til å utveklse data og dele informasjon og kunnskap.

EU benytter tre nivåer eller dimensjoner av interoperabilitet