ehelse og helseteknologi

eHelse fungerer ikke uten at vi har på plass en arkitektur som gjør at informasjon kan utveksles og standarder som gjør det mulig.

Under dette menypunktet så finner du mer informasjon både om arkitektur og standarder.


Direktoratet for e-helse utgir referansekatalogen over IKT-standarder til bruk i helse- og omsorgstjenesten (Referansekatalogen for e-helse), jf. forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten § 7.

Referansekatalogen for e-helse skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en oversikt over aktuelle standarder for de ulike virksomhetstypene.

Referansekatalogen for e-Helse


ISO TC/215 Health Informatics Standard Catalog