ehelse og helseteknologi

Organisatorisk interoperabilitet

Samordning av arbeidsprosesser og endringer av organisatoriske forhold nødvendig for ønsket samhandling