ehelse og helseteknologi

CEN

Europeiske standarder (ENs) er basert på konsensus, som gjenspeiler de økonomiske og sosiale interessene de 33 CEN medlemslandene kanaliserer gjennom sine nasjonale standardiseringorganisasjoner. De fleste standarder er initiert av industrien. Andre standardiseringprosjekter kan komme fra forbrukere, små og mellomstore bedrifter (SMB) eller foreninger eller lovgivere.

I tillegg til europeiske standarder, produserer CEN andre referansedokumenter, som kan utvikles raskt og enkelt: tekniske spesifikasjoner, tekniske rapporter og workshop-avtaler.