ehelse og helseteknologi

LOINC

Logisk Observasjonsidentifiserings Navn og koder (LOINC) ble opprettet i 1994 av Regenstrief Institute som en gratis, universell standard for laboratorie- og kliniske observasjoner, og for å muliggjøre utveksling av helseopplysninger på tvers av ulike systemer. Hvor ICD registrerer diagnoser og CPT tjenester, er LOINC et kodesystem som brukes til å identifisere testobservasjoner. LOINC koder er ofte mer spesifikk enn CPT, og en CPT kode kan ha flere LOINC koder knyttet til den.

Foreløpig er mer enn 26.000 mennesker i 157 land bruker LOINC, og det har blitt anerkjent som den foretrukne standarden for koding testing og observasjoner i HL7.

Logical Observation Identifier Names and Codes (LOINC) er et universellt kode system med to hovedkomponenter: laboratorieobservasjoner og kliniske observasjoner. LOINC koder ble opprinnelig opprettet for å observasjoner (målinger), men har siden vært utvides til å omfatte andre kodede verdier.