ehelse og helseteknologi

Kan Big Data redde liv?

Over 90 % av dataene i verden har blitt generert i løpet av de 2 siste årene. Den teknologiske utviklingen gjør at data om oss fra Internet, mobiltelefoner, kameraer, sensorer, bankkort, sosiale medier, aktivitetsarmbånd osv blir samlet inn i og kan lagres. Denne massive innsamlingen av data gir nye muligheter  for helsevesenet.

Mange forskere ønsker nå å kunne kombinere data fra sykehusjournaler, primærhelsetjeneste og omsorgstjeneste med andre tilgjengelige anonymiserte data for å kunne identifisere sykdommer i en tidlig fase.


 • Kan vi bedre folks helse og kvaliteten på helsetjenestene ved å analysere store mengder anonymisert informasjon?

Både kreft og hjerte- og karsykdommer blir ofte diagnostisert på et for sent tidspunkt. Men, kanskje har pasienten vært til fastlegen tidligere med symptomer som ikke ble plukket opp, eller har kanskje pasienten endret sine vaner på en måte som kan tilsi at noe er galt? Kan vi identifisere markører og kjenne igjen symptomer slik at sykdommer kan diagnostiseres mye tidligere?

 • Larry Page i Google har sagt at Google kan redde 100 000-ener av liv årlig dersom Google hadde tilgang til og kunne analysere store datamengder om hver enkelt, inklusive medisinske data i journalene.
 • I Oxford i England er de i ferd med å åpne et Big Data Institutt med 500 forskere som skal se på mulighetene for å håndtere og analysere store mengder biodata for å kunne forutsi sykdommer på et tidlig stadium. Analyser av store mengder data skal kunne gi et bedre resultat enn forskning på et lite antall pasienter.
 • I USA har lansert et Precision Medicine Initiativ som skal samle og analysere store mengder data for å kunne gi bedre omsorg.
 • Kina har satt i gang en studie med 500 000 mennesker for å kunne gi bedre analyse- og beslutningsgrunnlag for å forutsi sykdommer.
 • Dr Watson er IBMs prosjekt med å bruke ekspertsystemer og analyser til å skaffe bedre kunnskap og innsikt i informasjonen i store mengder ustrukturerte data.
 • Her hjemme planlegges HUNT 4 med en ny runde med datainnsamling fra 120 000 deltagere i Nord-Trøndelag. Foreløpig har data fra HUNT siden 1984 gitt grunnlaget for over 80 PhD-grader og over 550 vitenskapelige artikler.

«Big data» innenfor helse er i sin begynnelse. For at store datamengder skal ha verdi er det nødvendig at vi får på plass standarder, arkitekturer og rammeverk for de data som fanges inn slik at vi er sikre på at dataene og de måleverdiene de representerer kan forstås riktig og kan brukes i en medisinsk sammenheng. Det er nødvendig å tenke e-helse og journalinformasjon på en ny måte.

 • Hvordan skal vi kunne nyttiggjøre oss de etter hvert store mengder data utenfor journalsystemene?
 • Hvem skal gis tilgang til dataene?
 • Hvordan skal vi kunne ivareta den enkeltes behov for å beskytte sine data?
 • Vil det være mulig med anonymitet i en verden som foretar en massiv innsamling av data om hver enkelt av oss?
 • Hvilke nye etiske problemstillinger vil Big Data stille oss overfor?

Bruk av Big Data kan gi oss et nytt helsevesen som i større grad vil handle om å monitorere og overvåke hver enkelt av oss slik at viktig helsehjelp kan settes inn før det alvorlige har skjedd. På samme måte som vi overvåker prosesser i industrien så vil vi kunne overvåke vår egen kropp og sette inn nødvendig innsats på et tidlig stadium.

Vi går en spennende fremtid i møte!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: