ehelse og helseteknologi

Den framtidige situasjonen

PACS-systemer

I løpet av forholdsvis kort tid så får vi en mye enklere situasjon med bare 2 store leverandører på det norske markedet. Det er forventet at det for Helse Sør-Øst og Helse Vest så vil det ta 3 år før alle er over på ny plattform.  I en mellomperiode må vi forholde oss til en rekke mindre systemer/leverandører.


RIS og journalsystemer

I 2022 får vi en felles journal i helseNorge. Dagens RIS vil sannsynligvis få mindre betydning og vil bli et system hvor hovedoppgaven er planlegging og arbeidsflyt på røntgenavdelingen og de kliniske delene blir overtatt av journalsystemet.