ehelse og helseteknologi

SNOMED

Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms, eller SNOMED-CT, er en samling av medisinske termer som gir koder, vilkår, synonymer og definisjoner som dekker sykdommer, funn, prosedyrer, mikroorganismer, stoffer etc.

SNOMED Kliniske Vilkår (SNOMED CT) er en omfattende, datastyrt helsevesen terminologi -inneholdende mer enn 311,000 aktive konsepter – med det formål å gi et felles språk på tvers av ulike leverandører og områder av omsorg. Som en kjerne EHR terminologi, er SNOMED CT viktig for opptak av kliniske data som for eksempel pasientproblemlister og familie, medisinske og sosiale historier i elektroniske pasientjournaler i en konsistent, reproduserbar måte.

SNOMED CT kan tilordnes til andre kodesystemer som ICD-9 og ICD-10, noe som bidrar til rette for semantisk interoperabilitet.