ehelse og helseteknologi

ITU H.810 er ITU (Internasjonale Telekommunikasjons Unionen) og WHOs versjon av Continua Guidelines

Du kan laste ned retningslinjene her ITU_H.810