ehelse og helseteknologi

Arkitektur

De nordiske landene har en sterkere samordning om å bruke den nordiske referansearkitekturen og vi ser at den brukes i pilotprosjekter i alle de nordiske landene. Finland har kommet lengst og åpner opp for bruk av sitt digitale personlige helsearkiv i løpet av 2017. Arkitekturen bygger på FHIR og Continua.

Skottland og Nederland har hatt en større grad av lokale bransjeløsninger, men begge land har en uttalt strategi om å få på plass en nasjonal arkitektur.