ehelse og helseteknologi

Referansearkitektur

En referansearkitektur er et dokument eller et sett med dokumenter som henviser til beste praksis.
Referansearkitektur brukes til å velge den beste metoden for innføring av løsninger, oftest en mal-løsning for en arkitektur for et bestemt domene. En referansearkitektur består av en oversikt over funksjoner, grensesnitt (APIer) og sammenhenger, oftest på et generalisert nivå.

Referansearkitekturer kan defineres på forskjellige nivåer av abstraksjon fra en svært abstrakt oversikt til detaljerte spesifikasjoner. Ved å bruke en referansearkitektur sparer man tid og unngår feil ved at det spesifiseres løsninger og komponenter som man har brukt tidligere og kan gjenbruke.

Referansearkitektur henger nøye sammen med standarder og arkitektur og begrepet ligger nær opptil det vi definerer som rammeverk og guidelines. Hensikten er å sikre konsistens og anvendelighet slik at vi kan være trygge på at løsningene fungerer. Fordelene med en referansearkitektur er at vi kan velge standardløsninger, vi forbedrer interoperabiliteten ved å lage felles mekanismer for informasjonsutveksling, vi kan gjenbruke komponenter, vi kan redusere utviklingskostnader og vi forbedrer kommunikasjonen og forståelsen hos de som skal jobbe med implementering av systemet.