ehelse og helseteknologi

Velkommen

 


Velkommen til min ehelseblogg

Her finner du nyttig informasjon om eHelse og Helseteknologi, spesielt om arkitektur og standardisering. Dersom du lurer på hva HL7, FHIR eller IEEE er, eller om du f.eks. ønsker å vite status i de ulike nordiske land,  så finner du informasjon om dette på dette nettstedet.

I tillegg har jeg en blogg på denne siden hvor jeg legger ut kronikker/artikler og mine egne synspunkter.


Meld deg gjerne inn i Facebook-gruppen:

The eHealth & mHealth Group.

Her får du jevnlig oppdaterte nyheter om ehelse og helseteknologi og du kan også selv legg inn innlegg. De siste innlegg fra FB-gruppen kommer  automatisk opp på dette nettstedet.

 

I tillegg har jeg to LinkedIn grupper som har nesten 10 000 medlemmer:

The eHealth & mHealth Group

Medical Imaging & Medical Device Group

 

I Facebook-gruppen er det medlemmer hovedsakelig fra Norge og de nordiske land mens det i LinkedIn-gruppene er medlemmer fra hele verden.


Bakgrunn

Ny teknologi og hvordan vi kan bruke denne teknologien til det beste for mennesket og samfunnet er det som opptar meg mest.

Helsevesenet står foran store endringer hvor teknologien kommer nærmere pasienten og hvor pasienten selv får bedre tilgang til sine helsedata.

Vi går fra et reparerende helsevesen hvor pasient kommer til behandling først når han/hun er syk eller skadet til et helsevesen hvor du kan monitorere og analyser viktige helsedata tidlig slik at tiltak og behandling kan settes inn før det alvorlige skjer. Dette vil komme til å bli den største endringen i medisinens historie:

Det vil kunne gi oss alle et tryggere og bedre liv og det vil åpne for nye innovasjoner og næringsutvikling for de som blir med og utvikler de nye løsningene.