ehelse og helseteknologi

Harmonisering

Det er nylig inngått et samarbeid mellom SNOMED, LOINC og IEEE om harmonisering av felles begreper.