ehelse og helseteknologi

Standarder og arkitektur i de enkelte land

Tabell som viser i hvilken grad landene følger internasjonale standarder samt om de har valgt en nasjonal arkitektur for velferdsteknologi

Land Nasjonal referansearkitektur Nasjonal HL7 Nasjonal IHE Internasjonale standarder Nasjonale standarder Nasjonal Continua/PCHA
Norge Ja Ja Nei  Ja  Ja Ja
Danmark Ja Ja Nei  Ja  Ja Ja
Sverige Ja Ja Ja  Ja  Ja Ja
Finland Ja Ja Ja  Ja  Ja  Ja
Skottland Nei Ja Nei  Ja  Ja  Nei
Nederland Nei Ja Ja  Ja  Ja  Nei