ehelse og helseteknologi

JIC SDO

Joint initiative on SDO Global Health Informatics Standardization. Internasjonalt har 8 standardiseringsorganener gått sammen om et felles initiativ innenfor  SDO Global helse informatikkstandardisering. Hensikten er økt innsats innefor standardisering for å adresserer problemer og løse hull i standardiseringsarbeidet.

 

  • Gjensidig avtalte  beslutningsprosesser
  • Koordinere strategier og planer rundt standardiseringsarbeidet
  • Gjøre alle standarder tilgjengelig gjennom ISO
  • Integrert arbeidsprogram
  • Fokusert
  • Hindre overlappende eller motvirke standarder

 

JIC SDO hadde møte på Lillehammer høsten 2016.