ehelse og helseteknologi

WHO

WHO – Verdens helseorganisasjon og ITU[2] – Verdens telekommunikasjonsorganisasjon besluttet i desember 2013 at de ville adoptere Continua-rammeverket som en egen standard. Standarden har fått betegnelsen ITU-T-H.810 og er oversatt til 6 ulike språk. Ved å velge en felles standard og et rammeverk for arkitekturen så blir det rimeligere for medlemslandene, for de enkelte aktørene og ikke minst så sikrer det framtidig interoperabilitet.[3]

 

[1]                           WHO: Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO) ble etablert 7. April 1948, og er et organ under FN. Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits. Verdens helseorganisasjon har 193 medlemsstater. Organisasjonens formål er å sørge for en høyest mulig levestandard for verdens befolkning.

[2]                           ITU: Den internasjonale telekommunikasjonsunion (engelsk: International Telecommunication Union, forkortet ITU) er et FN-organ for global standardisering innen telekommunikasjon med formelt ansvar for å lage verdensstandarder innenfor telekommunikasjonsområdet. Organisasjonen har pr. mai 2012, 193 medlemsland og mer enn 700 medlemmer i privat og akademisk sektor. Norge har vært med siden starten

[3]                           Interoperabilitet er muligheten for et datasystem å utveksle data med et annet system uten å være avhengig av at personer må tolke dataenes betydning