ehelse og helseteknologi

Hensikten med en referansearkitektur

Hensikten med en referansearkitektur for velferdsteknologi er å kunne bygge interoperable systmer som gjør at dataene kan samles opp, deles og kommuniseres og brukes for å kunne gi bedre helse

En forutsetning for effektiv og trygg innføring av velferdsteknologi er at det foreligger en arkitektur og en nasjonal infrastruktur for deling av informasjon. Arkitekturen angir struktur, organisering og standarder for hvordan data samles inn hos brukeren og deles på tvers i helsesektoren ut fra innbyggerens og helsetjenestens behov.

En nasjonal infrastruktur som sikrer at løsninger utvikles og integreres med tjenestene på en kostnadseffektiv og sikker måte, fungerer som et robust fundament. Alle som kommuniserer og samhandler med helsevesenet, skal bruke utstyr som kommuniserer gjennom åpne grensesnitt. Enten innbyggeren kjøper inn utstyret selv eller kommunen leverer det, er det visse standarder for dataoverføring som bør følges. Data innsamlet hos innbyggeren skal kunne brukes i behandlingsforløpet.