ehelse og helseteknologi

Internasjonal utbredelse av Continua/PCHA

 

Standardene i Continua-rammeverket bygger på internasjonale standarder fra ISO og CEN hvor IHEE11073-standardene er de grunnleggende for innsamling av data fra personlig helseteknologi. HL7 brukes som meldingsstandard med profilen IHE PCD-01 og med rapportering via HL7 CDA-PHMR.

Continua har en sertifiseringsprosess som sikrer at ulike type utstyr og løsninger fungerer sammen.

Arkitekturen bygger på IHE XDS, noe som bl.a. gjør det mulig å bygge opp lokale og regionale løsninger som senere kan inngå i en større nasjonal sammenheng.

Continua Health Alliance (Continua) er en internasjonal ikke-for-profit bransjeorganisasjon som har som formål å muliggjøre end-to-end, plug-and-play-tilkobling av personlige helseteknologi og tjenester. Continua styrker informasjonsdrevet helseforvaltning og legger til rette for at data fra personlig helseteknologi kan brukes for å støtte diagnose og behandling. Alliansen har over 220 medlemsbedrifter fra hele verden med et sertifiserings- og merkevarestøtteprogram som støtter opp om bruken. De nordiske landene er alle med i Continua-samarbeidet.

Continua har skiftet navn til PCHA – Personal Connected Health Alliance, men begge navnene på organisasjonen brukes om hverandre.