ehelse og helseteknologi

CENELECT

CENELEC er den europeiske komité for elektroteknisk standardisering og er ansvarlig for standardisering i feltet elektroteknisk engineering. CENELEC forbereder frivillig standarder, som letter handel mellom landene, opprette nye markeder, kutte samsvar kostnader og støtte utviklingen av en enkelt europeiske markedet.