ehelse og helseteknologi

Continua Guidelines

Innenfor velferdsteknologi/personlig helseteknologi har Norge valgt å bruke rammeverket fra Continua for å sikre at løsninger fra ulike leverandører fungerer sammen.

 

Continua skal sikre at ulike teknologiske løsninger snakker med hverandre på tvers av kommuner, virksomheter og leverandører. Rammeverket har god tilslutning internasjonalt og alle de nordiske landene vurderer tilknytning til Continua.  Felles standarder og rammeverk vil kunne bidra til bedre løsninger for kommuner og innbyggere, samtidig som det vil gi økt forutsigbarhet og markedsfordeler for næringslivet.