ehelse og helseteknologi

Private røntgeninstitutter/andre

Det har også skjedd en konsolidering i det private røntgeninstituttmarkedet. Unilabs har gått over fra  Siemens til Sectra.  Aleris og Curato ble slått  sammen fra 1.10.2016 slik at vi nå har 2 store aktører:

  • Aleris Røntgen:                 Sectra
  • Unilabs:                              Sectra

 

I tillegg har vi en rekke mindre private institutter som kan ha andre systemer, samt at vi har fått mange røntgensystemer i DMS-er og helsehus i kommunene.