ehelse og helseteknologi

1.   Standarder

Vi trenger mange standarder for å få et økosystem til å fungere. Vi trenger standarder for:

 

 

1.1. Terminologi

Er unike for helsevesenet og ofte formålsspesifikke

1.2. Innhold og  struktur

Er  vanligvis unik for helsevesenet, er ofte formålsspesifikke og designet for å representere data for en bestemt klinisk arbeidsflyt

1.3. Kommunikasjon/Transport

Er vanligvis ikke-unike for helsevesenet.

1.4. Sikkerhet

Helsevesenet har store krav til personvern og sikkerhet, men standardene er ikke-unike for helsevesenet

1.5. Tjenester

Teknisk infrastruktur som brukes for å koble forskjellige systemer sammen