ehelse og helseteknologi

Prisen for et bedre liv?

Prisen for et bedre liv

Vi blir alle rørt av historiene om barn med den alvorlige nevrotiske muskelsykdommen SMA og diskusjonen om de skal få den nye medisinen eller ikke.

Hittil finnes det bare en medisin som virker, Spinraza, som selskapet Biogen lager. Medisinen er livsviktig for de som har behov for den. Problemet er at Biogen har hevet prisen til astronomiske summer. I Norge koster en dose med 11 ml 971 418,10 kr i henhold til Felleskatalogen for legemidler. Barna trenger 7 injeksjoner det første året, deretter 4 injeksjoner pr år.

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til behandlingen, men nei til prisen og kaller prisen uetisk. Foreløpig skal de som har begynt med medisinen få fortsette med den, men ingen nye får tilgang til medisinen.

Spinraza ble først godkjent for bruk i USA i 2016. «Det ble Jul hos aksjonærene» skrev Washington Post da medisinen 23.12.2016 ble godkjent av de føderale myndighetene, FDA. Og det ble Jul hos Den Norske Stat også: Oljefondet hadde fulgt godt med på Biogen og gjorde tunge investeringer både i 2015 og 2016. I 2016 investerte Oljefondet 4 840 082 911 kr i aksjer og 763 491 812 i rentepapirer i selskapet.

Den norske velferdsstaten bygger på at vi har et rimelig forhold mellom hva det koster å produsere en vare og prisen den selges for. Innenfor helse har vi et sterkt likhetsprinsipp; at alle skal ha rett til den samme behandlingen uavhengig av om vedkommende er fattig eller rik.

Internasjonal legemiddelindustri tenker ikke slik. De tenker ut fra hva kan helsevesenet være villig til betale. Har pasienten i USA en privat forsikringsordning som kan dekke en høy pris på medisinen så blir medisinen høyt priset.

Vi kommer til å få mange slike utfordringer i framtiden etterhvert som vi får nye og svært dyre medisiner for sykdommer som vi før ikke har kunnet behandle. Det blir nye etiske diskusjoner med vanskelig avgjørelser om hva prisen er for et bedre eller lengre liv. Legemiddelindustriens prissetting utfordrer det norske velferdssamfunnet.

Det er lett å være enig i at prissetting kan være uetisk, men et lite land som Norge kan neppe gjøre noe med det. Men er det mer eller mindre uetisk at Oljefondet investerer i denne type internasjonal legemiddelindustri?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: