ehelse og helseteknologi

På tide med en nasjonal løsning?

Røntgen er sykehusenes viktigste verktøy både for diagnose og for behandling (intervensjon) og avgjørende for pasientflyt. Vi burde ha fått en nasjonal løsning for lenge siden.

SLIK DET ER nå, har vi brukt unødig tid og penger på lokale løsninger som ikke har fungert optimalt. Dersom vi bruker Helse Sør Øst som eksempel så virker det som om historien gjentar seg med betydelige feilinvesteringer med en del års mellomrom.

Snart 20 år etter at Helse Midt-Norge fikk et felles system for hele sin region så ser vi at det tar lang tid før Helse Sør Øst får ferdig sin regionale løsning.

Utgangspunktet i Helse Sør-Øst var krevende: Det er ikke lett å få IKT-systemer til å samhandle når alle sykehusene fra før hadde valgt løsninger og kombinasjoner som ingen andre hadde.


FORSØK 1 (1999): Ullevål valgte en PACS/RIS-løsning som ingen andre i verden hadde. Det ble en kortvarig løsning.

Systemet skulle komme i full drift i løpet av 2001, men allerede etter kort tid ble det klart at systemet ikke fungerte etter forutsetningene; et effektivt hjelpemiddel for diagnostisering av pasientene. Lange responstider og problemer førte til at det ble en massiv legemotstand mot systemet.


FORSØK 2 (2002). Staten overtok sykehusene i 2002 og vi fikk de 5 regionale helseforetakene. Helse Øst og særlig Ullevål ønsket et nytt PACS/RIS-system. Resultatet ble at de valgte Siemens og vi fikk dette systemet ved Bærum Sykehus, Aker, AHUS, Innlandet og Ullevål. Østfold hadde valgt Sectra. Siemens sitt RIS var godt, men PACS-et var ikke brukerne helt fornøyd med. Systemet var tungt i bruk og enkle operasjoner kunne kreve svært mange tastetrykk. Mange leger uttrykte misnøye med systemet og det ble ikke bedre da det etterhvert ble klart at Siemens sitt system var på veg ut av markedet og derfor ikke ble videreutviklet.


FORSØK 3 (2011). I 2007 ble Helse Øst og Helse Sør slått sammen til et helseforetak med ansvaret for helsen til 2,9 millioner innbyggere. Avisoppslagene om mangler ved røntgensystemene, om røntgenbilder som måtte kjøres med bil, om pasienter med alvorlige diagnoser som fikk stilt diagnosen unødvendig sent på grunn av manglende tilgang til bildene, førte til at Helse Sør Øst ville ha et felles PACS/RIS-system for hele regionen.

Helse Sør Øst valgte denne gang et system fra Carestream, tidligere Kodak. Riktignok hadde de Kodak i Drammen, men i realiteten var det et nytt system som ingen av sykehusene i regionen hadde fra før. Sykehuset Innlandet ble valgt ut som pilot og skulle være i drift fra 2014, men kom først i gang med det nye systemet våren 2017.


FORSØK 4 (2022)? Etter den siste informasjonen så blir ikke den regionale løsningen ferdig før tidligst i 2022. I mellomtiden påløper det store kostnader i hundremillioners/milliardklassen samt påkjenninger for pasienter som ikke får sin diagnose raskt nok.


LØSNINGEN (2020). Norge er ikke større enn at vi burde ha fått en nasjonal løsning for alle sykehusene og de etter hvert mange røntgeninstallasjoner i distriktsmedisinske sentre, kommuner/legesenter og private røntgeninstitutter.

Dette ville ha sikret den beste diagnosemuligheten for pasienten inkludert en større grad av utveksling av røntgenbilder slik at vi kunne redusere antallet undersøkelser totalt med derved reduserte stråledoser og belastninger for pasienten.

Det ville ha gitt oss en bedre pasientflyt med bedre behandling og reduserte liggetider, og ville ha ført til en stor effektivitetsbesparelse for helsevesenet i Norge.

Det ville ha gitt tilgang til sammenlignbare data med unike muligheter for forskning og utvikling.


MULIGHETENE. Teknologisk står vi foran en utvikling med Big Data og analyse av store datamengder for diagnostisering og riktig behandling. Et nasjonalt system ville kunne åpnet opp for større bruk av automatisk analyse av røntgenbilder/medisinske bilder.

Vi har mangel på radiologer i Norge og det er til dels lange ventetider før bildene blir gransket. Med et nasjonalt system kunne vi ha hatt større granskningssentre slik at vi fikk bedre fagmiljøer for radiologene.


ET NASJONALT SYSTEM. Det nasjonale PACS/RIS-systemet må ha alle sine data, røntgenbilder med tilhørende informasjon, lagret i Norge – og det må driftes fra Norge. Erfaringene fra det havarerte outsourcingsprosjektet i Helse Sør-Øst viser at risikoen er for stor til at vi kan sette ut drift av viktig sensitiv pasientinformasjon utenfor landets grenser.

Burde ikke drift av nasjonale viktige helseinformasjonssystemer være en oppgave for Norsk Helsenett?

Tanken om et nasjonalt system er ikke ny. Allerede i 1994 fikk Helsedepartementet og de store universitetssykehusene en rapport på sitt bord med forslag om et nasjonalt PACS/RIS-system. Men tiden var ikke moden, hverken teknologisk eller organisatorisk. Nå, snart 25 år senere er tiden inne. Nå er det på tide å ta de store nasjonale grepene. Med politikernes store ambisjoner om at Norge skal bli best på e-helse, vil dette være et viktig skritt på veien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: