ehelse og helseteknologi

Semantisk interoperabilitet

Definering av begreper, samordning av betydningen av data , etablering av metadatamodeller. Med semantisk interoperabilitet er det mulig for et datasystem å utveksle data med et annet system uten å være avhengig av at personer må tolke dataenes betydning («semantikk»).