ehelse og helseteknologi

SmartCare

SmartCare er et prosjekt som har gått mellom mange regioner og land i EU. Pilotprosjektene har særlig vært prosjekter som har hatt som hensikt å forebygge fall blant eldre, men SmartCare samler helel bredden av prosjekter innenfor velferdsteknologi og personlige helseteknologi.

I likhet med de nordiske landene har også SmartCare valgt Continua plattform for sine løsninger og Continua er også med som industripartner. SmartCare har valgt å bruke Continua, men med en sterk fokus på å bruke FIHR-arkitekturen.