ehelse og helseteknologi

ICD-9/ICD-10

ICD – International Classification of Disease

International Classification of Disease (ICD) er et internasjonalt system for registrering av diagnoser. Den er utviklet, overvåkes, og kopibeskyttet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Brukt til diagnose, symptom eller dødsårsak består ICD av en alfanumerisk kode som følger en internasjonal standard. Dette gjør at diagnosen vil bli tolket på samme måte av de som har behov for å se diagnosen.

Den mest brukte versjonen, ICD-9 er i ferd med å bli erstattet av ICD-10. ICD-10 er et mer omfattende og komplekst sett av koder utviklet for å ta opp noen av problemene som ICD-9 hadde. ICD-10 koder er lengre enn ICD-9-koder slik at vi har reserver for et større antall koder tilgjengelig i framtiden. De er også mer detaljert, for eksempel så registreres hvilken side (laterality) pasienten har symptomer på, noe som ikke var mulig i ICD-9.


The International Classification of Diseases, eller ICD-9 og ICD-10, er sponset av World Health Organization og er standard diagnostisk verktøy for epidemiologi, helseledelse og kliniske formål. Klassifikasjonssystemet  gir koder for å klassifisere sykdommer og en rekke tegn, symptomer, unormale funn, klager, sosiale forhold og eksterne årsaker til skade eller sykdom. Under dette systemet, kan hver helsetilstand bli tildelt en unik kategori og gitt en kode, opptil seks tegn.