ehelse og helseteknologi

Identifikatorer: DICOM UID

DICOM gjør utstrakt bruk av unike identifikatorer. Nesten hver enhet i DICOMs datamodell har en unik identifikator og DICOM definerer en mekanisme for å sørge for at UID-er globalt unik.

  • Patient ID
  • Study UID
  • Series UID
  • Image UID

 

Krav til unik ID

  • Pasient
  • Utstyr/behandlingsapparat
  • Undersøkelse
  • Institusjon

 


Andre identifikatorer

 

GMDN

Global Medical Device Nomenclature (GMDN) er et system av internasjonalt avtalte begrepene som brukes til å identifisere medisinsk utstyr.

Den brukes av regulatorer, sykehus og produsenter til å identifisere medisinsk utstyr som er av samme generisk type. Dette støtter markedsovervåking, bivirkningsrapportering, produkt tilbakekalling og andre helsetjenester forvaltning.


UMDNS

Universal Medical Device Nomenclature System ™ (UMDNS) er en standard for internasjonal nomenklatur og datakodesystem for å  administrere medisinsk utstyr. UMDNS er en verdensomspennende nomenklaturen som har blitt offisielt adoptert av mange nasjoner.


Unik identifisering

Norge har valg GMDN-standarder for unik identifisering av medisinsk utstyr.