ehelse og helseteknologi

Regler (retningslinjer/guidelines)

Regler, også kalt integrasjonsprofiler eller rammeverk, skal sikre at standarder og arkitekturer blir implementert på samme måte slik at vi oppnår interoperabilitet (plug&play).

Retningslinjer eller guidelines henger nøye sammen med arkitekturen. Retningslinjer/Guidelines er i utgangspunktet ikke standarder, men de forteller hvilke standarder som skal brukes, hvordan de kan brukes og hvordan de kan implementeres i en arkitektur for at økosystemet skal kunne fungere.