ehelse og helseteknologi

Målsettinger i de ulike landene

For å få til integrasjon og en arkitektur som fungerer arbeider alle land med de samme grunnleggende behovene for å oppnå integrasjon:

  • Bygge på bruk av internasjonale standarder
  • Utstrakt bruk av HL7 og FHIR
  • Bruk av CEN og ISO standarder
  • Bruk av IEEE-standardene, særlig 11073-serien
  • Utstrakt bruk av integrasjonsprofiler fra IHE inkludert IHE XDS
  • Bruk av Design Guidelines fra Continua Health Alliance/PCHA
  • Utvikling av en nasjonal referansearkitektur bygd