ehelse og helseteknologi

Tilgang til personlige helse- og velværedata

Tabell som viser i hvilken grad de ulike landene legger til rette for å bruke personlige helsedata i diagnostisering og behandling

Land Responssenter Mulighet for å lagre personlige helsedata Mulighet for tilgang til personlige helsedata Integrasjon mot EPR
Danmark Lokale/regionale responssentre Delvis Delvis via Sundhed.dk Nei
Sverige Har flere lokale/regionale responssentre/alarmsentraler for trygghetstelefoner.

Sverige følger de norske spesifikasjonene for tekniske krav til responssentre, men har enda ingen nasjonale sentre operative.

Delvis Delvis via Hälsa för Mig i løpet av 2017 Nei
Norge Har flere lokale/regionale responssentre/alarmsentraler for trygghetstelefoner

Har kommet langt mht planer for etablering av responssenter for mottak og analyse av data fra velferdsteknologiske enheter

Delvis Delvis via Helsenorge.no

Helseundersøkelsen i Trøndelag blir pilotbruker på lagring og tilgang til personlige helsedata

Nei

Planlegges i Min Journal. Midt Norge blir pionerbrukere gjennom Helseportalen

Finland Finland har besluttet at de skal ha et nasjonalt analyse/beslutningssystem bygd på samarbeidet med IBM om Dr Watson Delvis Delvis Delvis gjennom Kanta
Skottland Nasjonal NHS24-service og samarbeid med lokale responssentre. Erfaringene fra Skottland er at de først ønsket å etablere mange responssenter, men at de etterhvert ønsker å gå ned på antall responssentra. Delvis Delvis

Kjernejournalsystem bygd på data fra primærhelsetjenesten

Kjernejournalsystem bygd på data fra primærhelsetjenesten
Neder-land Lokale responssentre.

Planer om større responssentre med mulioghet for analyse av Big Data

Delvis delvis Delvis