ehelse og helseteknologi

1.1. Teknisk rammeverk

IHE tilbyr et Teknisk rammeverk for informasjonsdeling/integrasjon mellom forskjellige systemer. Rammeverket er basert på reell arbeidsflyt og er designet for å gi optimal tilgang til informasjonen. Systemer implementert i henhold til IHE skal altså strømlinjeforme informasjonsflyten, redusere feil og øke effektiviteten.

I det Tekniske rammeverket beskrives det detaljert hvilke data som skal utveksles mellom hvilke systemer/applikasjoner for å støtte en gitt arbeidsflyt. I IHE snakker man om hvilke transaksjoner og aktører som inngår i en integrasjonsprofil.