ehelse og helseteknologi

Enterprise Architecture

Enterprise Architecture (EA) er et høyere abstraksjonsnivå. EA representerer interessenters forventninger til system i stedet for å dokumentere detaljerte krav til funksjoner, data eller ressurser.