ehelse og helseteknologi

Aktører

Aktører i IHE er programmer som produserer, håndterer eller innvirker på informasjonen. Hver aktør støtter et bestemt sett av IHE transaksjoner. En gitt applikasjon kan inneholde støtte for en eller flere aktører. Dette avviker fra tradisjonell inndeling i informasjonssystemer som for eksempel PACS, HIS, RIS og modalitet.

 

 

IHE Actors

IHE Actors er informasjonssystemer eller komponenter av informasjonssystemer som produserer, forvalter eller utfører. Følgende er definisjoner av actors brukes i IHE RO:

Røntgenutstyr/Modalitet

Et system som lager medisinske bilder mens en pasient er til stede, for eksempel en CT (computertomografi skanner) eller nukleærmedisin kamera.

Arkiv
Et system langvarig lagring og gjenfinning av medisinske bilder.

Contourer
Et system som henter en eller flere CT bildeserie og skaper et RT Structure Set.

Geometriske Planner
Et system som bruker en enkelt CT bildeserie og et RT Structure Set og lager en geometrisk plan.

Dosimetrisk Planner
Et system som bruker en enkelt CT-bilde-serien, RT Structure Set, og RT Geometrisk Plan og lager en RT Dosimetrisk Plan og en RT Dose.

Dose Displayer
Et system som bruker en Dosimetriske Plan, en enkelt CT bildeserie, en RT Structure Set og en RT Dose og viser dose.