ehelse og helseteknologi

PACS/RIS: Offentlige helseinstitusjoner/sykehus

Fra å ha mange systemer går vi nå over til å få bare 2 hovedsystemer. Følgende systemer er valgt:

 • Helse Nord:                       Sectra
 • Helse Midt:                       Sectra
 • Helse Vest:                        Sectra
 • Helse Sør-Øst:                  Carestream

 

Alle helseforetakene vil få en felles regional røntgenjournal (RIS) og bildearkiv (PACS). Når foretakene kan jobbe innenfor et felles røntgensystem vil vi kunne få mange gevinster:

 • Det vil bli lettere å sikre at alle pasienter i regionen får lik behandling i sitt møte med røntgenavdelinger, uavhengig av lokalisasjon
 • Elektronisk utveksling av røntgeninformasjon vil være mer effektiv, og lettere tilgjengelig ved pasientoverflytting mellom foretakene
 • Økt samarbeid og bedre utnyttelse av kompetanse uavhengig av lokalisasjon
 • Mer sammenlignbare produksjonsstatistikker
 • Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Bedre muligheter for å registrere dosedata

Hovedstatus i de regionale helseforetakene

 • Helse Midt har hatt et felles PACS/RIS system fra Sectra i snart 20 år.
 • Helse Nord var ferdig med sin nye felles Sectra-installasjon høsten 2016.
 • Helse Vest skal skifte ut alle sine systemer og gå over til Sectra. Kontrakt ble undertegnet sent høsten 2016.
 • Helse Sør Øst skal skifte ut alle sine systemer og gå over til Carestream. Installasjonen er 2 år forsinket, men PACS-et er nå i drift på Sykehuset Innlandet. AHUS er neste sykehus som skal få Carestream. De 2 første installasjonen er lokale installasjoner og først etter AHUS-installasjonen vil den regionale løsningen bli tatt i bruk. Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Østfoldsykehusene, Tønsberg og Sørlandet Sykehus har i dag Sectra, men dette skal altså skiftes ut. RIS-løsningen fra Carestrem er under uttesting.

 


Oversikt i Helseforetakene

  Dagens situasjon Framtidig situasjon
PACS RIS PACS RIS
Helse Nord Sectra
Agfa
DIPS RIS
TRIS fra RisCO
IMPAX fra Agfa
RIS fra Sectra
Sectra Sectra RIS
Helse Midt Sectra Sectra RIS Sectra Sectra RIS
Helse Vest Sectra
Agfa
Siemens
Kodak
Sectra
Agfa
Siemens
Kodak
iSoft
TietoEnator
Helse Sør-Øst Sectra
Agfa
GE
Siemens
Carestrem
Kodak
Sectra
Agfa
RisCo
Siemens
Dips
iSoft
TietoEnator
CESAM
Carestream Carestream