ehelse og helseteknologi

FHIR

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)  er en standard som beskriver dataformater og elementer (ressurser) og en API Application Programming Interface () for å utveksle elektronisk helseinformasjon. Standarden ble opprettet av den helse den internasjonale (HL7) standarden.

FHIR bygger på tidligere data formatstandarder fra HL7, som HL7 versjon 2.x og HL7 versjon 3.x. Men den er enklere å implementere fordi den bruker en moderne web-basert serie med API-teknologien, inkludert en HTTP-baserte protokoller inkludert HTML og Cascading Style Sheets for grenseflateintegrasjon, et utvalg av JSON eller XML for datarepresentasjon og Atom for resultater.

Et av FHIR sine mål er å lette interoperasjon mellom helsesystemer, å gjøre det enkelt å gi helse informasjon til helsepersonell og enkeltpersoner på en rekke enheter fra datamaskiner til nettbrett og mobiltelefoner.

FHIR tillater tredjeparts utviklere å tilby medisinske anvendelser som lett kan integreres i eksisterende systemer.